Slik setter du din standard notatbok i Evernote


Etter hvert som flere og flere applikasjoner integreres med Evernote, er det viktig å ha riktig Notebook-sett som standard for å sikre at meldinger og notater havner i den riktige.

Først åpner du Evernote og Høyreklikk på en notatbok du vil angi som standard. Fra kontekstmenyen, klikk Egenskaper.

Merk av i boksen Gjør dette til min standardboks og klikk OK for å lagre.