Slik kjører du programmer som administrator fra Windows 7 Start menysøk

Mesteparten av tiden når du vil åpne et program i Windows 7, kan du bare søke etter det i Start-menyen og starte det derfra. Normalt fungerer dette bra, men det starter ikke automatisk programmer med administratorrettigheter. Heldigvis for de av oss som trenger å kjøre den som administrator, er det en rask løsning.

Trinn 1

KlikkStart-menyen Orb og skriv inn navnet på programmet du vil åpne.

Merk : Hvis det er flere programresultater for programmet, kan du bruke opp- og ned-tastene for å markere ønsket.

Steg 2

For å åpne programmet som administrator, trykk og hold Shift + Ctrl og deretter Enter samtidig.

Ferdig!

Programmet skal nå være åpent med forhøyede tillatelser, også Administrator-modus.