Slik setter du inn fotnoter i Microsoft Word

Når du leser en artikkel eller en historie, ser du noen ganger et nummer som vises på toppen av et enkelt ord knyttet til noen opplysninger eller en URL. De kalles fotnoter. De er nødvendige når du må sitere en kilde og gi ytterligere informasjon om data i dokumentet. Slik legger du til dem i Microsoft Word.

Åpne dokumentet du vil legge til fotnoter. Klikk nå på ordet eller setningen i dokumentet der du vil legge inn en fotnote. Klikk på fanen Referanse.

Klikk på Sett inn fotnote. Legg til informasjonen i fotnoten og klikk hvor som helst på dokumentet. Hver fotnote er gitt et bestemt nummer rett ved siden av hvert referansepunkt.

Når du plasserer markøren på fotnoten i noen sekunder, vil den vise fotnoten i dokumentet.

Word lar deg også tilpasse plasseringen og formatet til fotnoten. Klikk på den lille pilen i fotnoter avsnittet.

En ny dialogboks vises der du kan tilpasse fotnoter, endring, plassering, nummereringsformat og mer.