Apple iOS: Aktiver begrensninger for å sikre enheten

Hvis du har en iPhone, iPad eller iPod touch, og ønsker å forhindre at barn eller noen får tilgang til bestemte apper - lås dem ned. Aktiver begrensninger for å blokkere brukere fra å bruke apper og få tilgang til upassende mediainnhold.

På iPhone, iPad eller iPod touch går du til Innstillinger >> Generelt >> Begrensninger .

Trykk på Aktiver begrensninger. Du må skrive inn en firesifret passord to ganger.

Nå gå gjennom og sett restriksjonene. Flytt glidebryteren til Off-posisjonen for å deaktivere tilgang.

Du kan slå på begrensninger for å deaktivere musikk og kjøp i app fra iTunes. Veldig praktisk hvis du lar barna bruke enheten din.

Det lar deg også slå av koblinger i Safari og bare tillate TV og musikkinnhold ved hjelp av rangeringer.

Konfigurer tillatte innholdsinnstillinger. Velg toppalder for apper og spill på enheten din.

Nå når du eller noen andre prøver å få tilgang til en app eller et innhold som er begrenset. Passordet du angir vil bli krevd.

Du vil også legge merke til at apps du har begrenset, ikke lenger vil vises som ikoner på startskjermen eller dokken.

Hvis du ikke vil at noen skal komme inn i din iDevice, er det første stedet, sørg for å aktivere et sterkt passord.