Legg til eller fjern systemikoner på Windows 7-skrivebordet [Hvordan-til]

I tidligere versjoner av Windows var det en reell smerte å fjerne papirkurven og andre ikoner på skrivebordet. Microsoft noterte seg hvor mange som klaget over dette, og gjorde en mye enklere måte å kontrollere hvilke ikoner som vises på skrivebordet.

Slik legger du til eller fjern skrivebordsikoner i Windows 7

1. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet, og velg deretter Tilpass .

2. Vinduet Skrivebordspersonell åpnes, Klikk på koblingen Endre skrivebordskonfigurere .

3. I vinduet Skrivebordskonfigurasjon, kontroller eller fjern merket for boksene for hvert ikon. Hvis en boks ikke er merket, vil den ikke vises på skrivebordet, og omvendt.

Voila! Du har nå full kontroll over utseendet på papirkurven og andre systembordsikoner på din Windows 7 PC!