Legg til Dropbox i Windows 7-kontekstmenyen

Legge til Dropbox i Windows 7 Send til kontekstmenyen gjør det enklere å legge til filer i Dropbox.

Klikk Start og skriv: % APPDATA% \ Microsoft \ Windows \ SendTo i søkeboksen og trykk Enter.

Høyreklikk Dropbox-mappen under Favoritter, og hold nede museknappen.

Slett mappen og velg deretter Opprett snarveier her. Hvis du ikke har Dropbox oppført under Favoritter, drar du Dropbox-ikonet der det ligger.

Dette legger en snarvei til Dropbox i Send To-katalogen. Lukk ut av Utforsker-vinduet.

For å hjelpe til med å identifisere mappesteder, endre navn på snarveiene.

Nå når du høyreklikker på en fil eller mappe, vises Dropbox på kontekstmenyen.

Hvis du har flere mapper i Dropbox, bruk samme fremgangsmåte for å bore ned til bestemte mapper i Dropbox. Her er et eksempel på noen forskjellige mapper fra Dropbox-katalogen.