Tilgang Kindle Fire Skjult Caps Lock Key

Det er ikke ofte, men noen ganger må du skrive inn alle store bokstaver. På Kindle Fire kan du holde nede Shift-tasten, men det blir irriterende etter en stund. Slik får du tilgang til den skjulte Caps Lock-tasten på Kindle Fire.

Åpne et dokument eller en e-post på Kindle Fire. Deretter trykker du på Skift-tasten for å få tilgang til Caps Lock-tasten. Det blir oransje som indikerer at du er i Caps Mode.

For å komme tilbake til små bokstaver, trykk bare på Shift-tasten igjen.